«La clau de l’èxit és que els meus estudiants escullin els llibres que llegeixen. Ho fan individualment a partir d’una àmplia selecció, cosa que fa que llegir els encanti i els motivi. I com que estan motivats, llegeixen molt; i com que llegeixen molt, es converteixen en molt bons lectors

Nancie Atwell
Global Teacher Prize 2015

Descobreix el mètode Liteca per convertir els teus alumnes en lectors autònoms, motivats, habituals i competents.

DESCOBRIR

El primer pas per convertir els alumnes en lectors és oferir-los una generosa i atractiva selecció de llibres i recursos. D’aquesta manera, aconseguiràs que guanyin en autonomia i siguin capaços de descobrir el seu propi itinerari lector.

Les ciències cognitives assenyalen que, en tot acte d’aprenentatge, quan se’ns dona la possibilitat d’escollir, mostrem més predisposició per aprendre.

Implicar els alumnes en el procés d’elecció dels llibres és una de les claus per despertar i mantenir el seu interès per la lectura. Perquè cada un és diferent, no n’hi ha prou amb etiquetar els llibres per edats, sinó que, als alumnes, tamb els hem de donar eines i orientació perquè siguin capaços de trobar el llibre adequat en cada moment.

Selecció d’obres literàries

Experts en didàctica lingüística coincideixen en el fet d’afirmar que la millor manera de promoure l’hàbit lector és apropar els infants a lectures que captin el seu interès i que estiguin alineades amb el seu nivell de competència lectora.

A Liteca hem fet una selecció de més de 200 llibres i els hem classificat i ordenat segons diferents criteris: edat, idioma, gènere, temàtica. Cada alumne té la possibilitat de configurar la seva pròpia biblioteca en funció dels seus interessos i gustos.

Eines

Liteca facilita eines i recursos perquè siguin els letors els que aprenguin a ser autònoms per escollir les seves lectures, adaptant-se als seus gustos, ritme, nivell i moment vital.

Orientar

L’objectiu principal del docent ha de ser el d’orientar, a partir de l’observació, les dades objectives que proporciona Liteca i el diàleg amb cada un dels lectors.

L’orientador es basa en el coneixement del seu grup de lectors per oferir una selecció de títols ajustada a ells i fer-la evolucionar en funció de la progressió individual.

El gust per la lectura passa per ser capaços d’atendre convenientment la diversitat, tant pel que respecta als nivells lectors, com al ritme i als interessos de cada alumne i alumna.

El fet de disposar de la informació fiable i rellevant que proporciona Liteca en el moment oportú és necessari per poder portar a terme una bona orientació a l’alumnat.

La informació permet actuar de forma personalitzada, atenent a la diversitat de nivells, ritmes i gustos de cada lector.

Motivar

Mantenir la motivació dels alumnes és un dels grans reptes de la lectura escolar i, possiblement, el que més temps i energia comporta. Ningú pot afrontar-lo en solitari i Liteca està aquí per a donar suport.

L’objectiu principal del docent en relació amb la lectura hauria de ser el de fomentar l’hàbit lector i l’interès per la lectura per tal de prevenir la frustració i transformar la lectura en quelcom fàcil i plaent.

La lectura és responsabilitat de tota la comunitat educativa: dins i fora del centre educatiu. La cooperació i el coneixement de les experiències que es porten a terme amb èxit són fonamentals per mantenir la motivació de totes les parts.

Per aconseguir que la lectura sigui una activitat que vingui de gust, és important aplicar estratègies i recursos que dignifiquin el lector o la lectora, recompensin el seu esforç i facin que se senti part d’una comunitat amb la qual compartir i progressar.

Reptes i activitats

Escoltar els interessos dels joves lectors i apropiar-se del seu llenguatge és clau per arribar a dissenyar activitats i reptes estimulants en línia amb els objectius del currículum. Liteca és una app dissenyada per atraure nens i nenes.

LLEGIR

L’eina de competència lectora Liteca facilita que els alumnes i les alumnes puguin accedir a les lectures en el seu format preferit: digital o paper.

Lectura digital

Els articles i textos breus, a més dels clàssics, estan disponibles en la plataforma Liteca en format digital. Per a la resta de lectures, facilitem l’accés al contingut a través de les biblioteques digitals públiques sempre que aquest existeixi.

Lectura en paper

Liteca  fomenta la lectura en paper i les biblioteques escolars presencials. No tan sols és possible adquirir llibres en paper per a la biblioteca escolar a través de Liteca, sinó també facilitar l’enllaç per cada títol en el catàleg de les biblioteques públiques per poder localitzar els llibres.

El mètode de Liteca  ajuda a potenciar la biblioteca escolar  com a espai per descobrir, llegir i compartir la lectura.